Ministeriön kirje tukee yhdistyksen näkemystä henkilökohtaisesta avusta

16.03.2014

Monet kehitysvammaiset ja heidän omaisensä ehtivät joulun alla huolestua, kun Riihimäen kaupunki vaatii henkilökohtaisen avun saajilta uutta lääkärintodistusta ja kirjallisia perusteluja palvelun tarpeesta.

Riihimäen Kehitysvammatuen ripeä ja päättäväinen toiminta tuotti tulosta ja kaupungin kanssa pystyttiin neuvottelemaan järkevistä pelisäännöistä.

stm-logo_.jpgJoulun alla eräs yhdistyksemme jäsen kysyi asiasta myös sosiaali- ja terveysministeriön näkemystä. Nyt saadun vastauksen valossa olimme juridisestikin aivan oikealla asialla.

Seuraavassa suora lainaus hallitussihteeri Annika Parsonsin allekirjoittamasta vastauksesta:

"Vaikeavammaisen henkilön henkilökohtaisesta avusta säädetään laissa vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista (vammaispalvelulaki). Vastuu kyseisen lain palvelujen ja tukitoimien järjestämisestä kuuluu kunnille. Kunta ei voi jättää noudattamatta sitä sitovia lakeja eikä rajata mitään ryhmää lakisääteisen palvelun ulkopuolelle.

Vammaispalvelulain mukainen henkilökohtainen apu vaikeavammaiselle henkilölle edellyttää vaikeavammaisuuden arviointia. Vaikeavammaisuuden määrittely perustuu sekä terveydenhuollon että sosiaalihuollon henkilöstön suorittamaan arvioon. Terveydenhuollon arvio painottuu toiminnallisten rajoitusten selvittämiseen ja sosiaalihuollon arvio olosuhdeselvityksiin. Lisäksi arvioinnissa tulee ottaa huomioon hakijan oma näkemys ja kokemus sairaudesta tai vammasta.

Kunta voi ohjata henkilökohtaisen avun tarpeen selvittämiseksi vammaisen henkilön lääkäriin tai muun asiantuntijan tutkimukseen. Tämä perustuu vammaispalvelulain 11 §:ään. Kunnalla tulee kuitenkin olla perusteltu syy tutkimuksiin lähettämiseen, kuten esimerkiksi, että hakijan esittämä syy on riittämätön. Lääkärinlausunnon vaatiminen voi kohdistua yksittäiseen hakijaan, jonka palvelun tarvetta arvioidaan. Kunta ei voi ohjata yleisesti tiettyä vammaisryhmää lääkäriin tai tutkimuksiin. Mikäli henkilö ei suostu tutkimuksiin, voi tämä merkitä hakemuksen hylkäämistä. Lääkärissä tai tutkimuksissa käyntiin on kuitenkin annettava kohtuullinen aika."
15.06.2022Kansalaisopiston kurssit kehitysvammaisille
15.06.2022Kesäretki Kesäkoti Pääskylään la 30.7.
15.06.2022Kesäretki Lapakistoon la 9.7.
07.06.2022Erityislapsiperheiden perheleiri
31.05.2022RiPS Kevareille kultaa!
30.05.2022HUOM! Muutos kesäliikkaan 7.6.
18.05.2022Yhdistyksen kesäliikka
18.05.2022Kesäkuun keilaukset
03.05.2022Extra! Ohjelma
22.04.2022IMO-ilta ke 4.5.

Siirry arkistoon »