Ministeriön kirje tukee yhdistyksen näkemystä henkilökohtaisesta avusta

16.03.2014

Monet kehitysvammaiset ja heidän omaisensä ehtivät joulun alla huolestua, kun Riihimäen kaupunki vaatii henkilökohtaisen avun saajilta uutta lääkärintodistusta ja kirjallisia perusteluja palvelun tarpeesta.

Riihimäen Kehitysvammatuen ripeä ja päättäväinen toiminta tuotti tulosta ja kaupungin kanssa pystyttiin neuvottelemaan järkevistä pelisäännöistä.

stm-logo_.jpgJoulun alla eräs yhdistyksemme jäsen kysyi asiasta myös sosiaali- ja terveysministeriön näkemystä. Nyt saadun vastauksen valossa olimme juridisestikin aivan oikealla asialla.

Seuraavassa suora lainaus hallitussihteeri Annika Parsonsin allekirjoittamasta vastauksesta:

"Vaikeavammaisen henkilön henkilökohtaisesta avusta säädetään laissa vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista (vammaispalvelulaki). Vastuu kyseisen lain palvelujen ja tukitoimien järjestämisestä kuuluu kunnille. Kunta ei voi jättää noudattamatta sitä sitovia lakeja eikä rajata mitään ryhmää lakisääteisen palvelun ulkopuolelle.

Vammaispalvelulain mukainen henkilökohtainen apu vaikeavammaiselle henkilölle edellyttää vaikeavammaisuuden arviointia. Vaikeavammaisuuden määrittely perustuu sekä terveydenhuollon että sosiaalihuollon henkilöstön suorittamaan arvioon. Terveydenhuollon arvio painottuu toiminnallisten rajoitusten selvittämiseen ja sosiaalihuollon arvio olosuhdeselvityksiin. Lisäksi arvioinnissa tulee ottaa huomioon hakijan oma näkemys ja kokemus sairaudesta tai vammasta.

Kunta voi ohjata henkilökohtaisen avun tarpeen selvittämiseksi vammaisen henkilön lääkäriin tai muun asiantuntijan tutkimukseen. Tämä perustuu vammaispalvelulain 11 §:ään. Kunnalla tulee kuitenkin olla perusteltu syy tutkimuksiin lähettämiseen, kuten esimerkiksi, että hakijan esittämä syy on riittämätön. Lääkärinlausunnon vaatiminen voi kohdistua yksittäiseen hakijaan, jonka palvelun tarvetta arvioidaan. Kunta ei voi ohjata yleisesti tiettyä vammaisryhmää lääkäriin tai tutkimuksiin. Mikäli henkilö ei suostu tutkimuksiin, voi tämä merkitä hakemuksen hylkäämistä. Lääkärissä tai tutkimuksissa käyntiin on kuitenkin annettava kohtuullinen aika."
21.10.2021Vielä ehtii: Hae Tukiliiton apurahaa
07.10.2021Tietoa tulevaan -verkkokurssi itsenäistyvien nuorten vanhemmille
24.09.2021Tiedä oikeudet -koulutussarja syys-lokakuussa (Teams)
17.09.2021Hienoa RiPS Kevarit!
08.09.2021Titi-Nallet ja Kultahatut
06.09.2021RiPS Kevarit vs. LC Riihimäki torstaina 16.9.
06.09.2021Joulukorttitalkoot
02.09.2021Tanssiryhmä Säihkeeseen mahtuu vielä!
01.09.2021Yhdistyksen historiikki valmis
30.08.2021Kehitysvammaisten kirkkopyhä 2021

Siirry arkistoon »