Yhteistyötä kehitysvammaisten hyväksi

Riihimäen Kehitysvammatuki on valmis yhteistyöhön kaikkien tahojen kanssa, joiden tavoitteena on hyvä elämä kehitysvammaisille ja heidän omaisilleen.

Erityisen tärkeää on yhteydenpito ja yhteistyö Riihimäen kaupungin kanssa. Kehitysvammaisten ihmisten elämään vaikuttavat suuresti muun muassa

Yhdistys mukana
Inkilänhovissa

Järjestöistä Riihimäen Kehitysvammatuen keskeinen yhteistyökumppani on Inkilänhovi ry, jonka perustajajäseniin kuulumme.

Inkilänhovi tarjoaa vammaisille, vanhuksille ja  veteraaneille palveluasumista ja päivatoimintaa.

Talossa on myös kokoontumistiloja yhteisöjen ja yksityisten käyttöön. Esimerkiksi Kehitysvammatuen hallitus kokoontuu useimmiten Inkilänhovissa. Siellä järjestetään myös KKK-tapaamiset.

Suurelle joukolle Riihimäen kehitysvammaisia on tuttu ja tärkeä perjantaisin Inkilänhovissa  kokoontuva Ilona-kahvila

Järjestöiltä ja srk:lta
sisältöä vapaa-aikaan

Myös paikallisissa yhdistyksissä ja seuroissa Riihimäen Kehitysvammatuella on monia hyviä yhteistyökumppaneita. Tässä muutamia:

Pienikin tuki tuo
arvokasta apua

Pystymme tarjoamaan Riihimäen kehitysvammaisille mahdollisuuden virikkeelliseen vapaa-aikaan siksi, että niin monet yritykset ja yksityiset ovat tukeneet toimintaamme taloudellisesti.

Jos olet kiinnostunut tukemaan toimintaamme tavalla tai toisella, ota yhteyttä Sirkka Tuomiseen - puh. 040 836 3065, sähköposti sirkka.tuominen(at)kolumbus.fi.